ATSx 3.1 🔥 Mythes over Gender

ATSx 3.4 🥀 Uitbuiting van meisjes

150 150 The Love Sexy Collective

Free a Girl ondersteunt wereldwijd activistische organisaties die er alles aan doen om meisjes te bevrijden uit situaties waarin zij seksueel worden uitgebuit. Zij zetten zich dagelijks, soms met gevaar voor eigen leven, in om bewijsmateriaal te verzamelen door undercover te gaan in bordelen of als cyber security professional online onderzoek te doen.

Het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken door middel van het verlenen van juridische ondersteuning aan slachtoffers bij het doen van aangifte, het delen van informatie over verdachten met politie en het trainen van politie en justitie op SEC bestrijding en onderzoek.

Om duurzame resultaten van de bevrijdingen en het bestrijden van straffeloosheid te behalen is het belangrijk dat slachtoffers in een veilige situatie terecht komen. Zij krijgen daarom acute medische zorg en mentale hulp om hun trauma’s te verwerken en om te voorkomen dat zij niet opnieuw slachtoffer worden.
Free a Girl werkt samen met lokale organisaties en steunt hun activiteiten omdat we geloven in de lokale kennis en capaciteit van partners. Daarnaast heeft Free a Girl twee eigen programma’s opgezet: School for Justice en Smart Rescue.

In deze aflevering spreekt Handan met Hans Bassing: business partner en regio ambassadeur voor Free a Girl. Hij verzorgt lezingen en lokale acties voor fondsenwerving.